Opbyggerne på Refshalevej - juni 2008

Refshalevej er et nyt frit fællesskab!
Posted by: Opbyggerne fra Refshalevej ()
Date: June 03, 2008 08:34AM

Midlertidig pressemeddelelse

Opbyggerne fra Refshalevej

Refshalevej er et nyt frit fællesskab!

Et frit selvorganiserende kollektiv!

Refshalevej er ikke en del af Christiania!

Christiania er vores nabo og Christiania har vores totale kærlighed og respekt!

Vores mål er at skabe et selvforvaltende økonomisk og økologisk forsvarligt, bæredygtigt samfund, formet af det mylder af forskelligartede individer der udgør det! Dette opnås igennem direkte demokrati, dvs. flad struktur, fællesmøde som besluttende myndighed, ingen lukkede grupper og intet hierarki, gensidig hjælp, respekt og interesse!

Et samfund uden krig og ødelæggelse, uden forfølgelse og tortur, istedet for den Danske Stat, der i fremmede lande står som bringeren, ja ligefrem garantien, af netop krig, ødelæggelse, forfølgelse og tortur, i ledtog med De Forenede Amerikanske Stater, hvis samlede virke mere og mere antager karakter af et forsøg på at etablere et globalt omspændende fascistisk imperium!

Krig bringer ikke fred!

Vi er en demonstration af et alternativ til det bestående samfund! Vi er den verden der venter forude! Det bestående systems ideologiske og samfundsmæssige organisatoriske principper hører fortiden og historien til! Vi bringer fremtiden, vi bringer friheden!

Vi ønsker et samfund baseret på fredelig frivillig initiativ og direkte indflydelse på den verden, de processer og strukturer der direkte berører os som levende, skabende og følende væsner, som frie uhindrede mennesker, hvis evner og talenter ikke bliver forsøgt tvunget ind under et hierarkisk opbygget klassesamfund!

Vi har ikke brug for et system der ikke kan huse sine medlemmer, ikke kan brødføde dem, ikke er baseret på respekt eller interesse, ikke kan løse de psykologiske lidelser det selv skaber, hvor menneskerne i samfundet i virkeligheden blot er undersåtter der aldrig bliver spurgt om de ønsker denne position! Vi lærer at tro at vi har brug for representanter til at varetage vores interesser, fordi vi får at vide at vi ikke selv kan, og dermed bliver magten koncentreret hos toppen af hirarkiet!

Dette er i virkeligheden et diktatur, for et samfund hvor individerne ikke medtages i de spørgsmål og beslutningsprocesser der direkte vedrører det, hvor der fra ledelse, regeringen ikke gives plads til individuel og kollektiv eksitens, på andre præmisser end den siddende regerings, kan ikke betragtes som værende demokratisk, hvis vi forstår demokrati som betydende; frihed og lighed for alle!

Vi fødes, uden valg, ind i et system hvor magten over de livsfornødenheder der skal tilvejebringes for at et samfund kan eksistere kun kan og må beherskes af en styrende, privilligeret, og rig, overklasse.

Denne styrende klasse forsøger herefter også at diktere, efter tilfældige indfald, hvad man må sige, hvor man gå, hvad man kan have på, hvilken seksualitet man må have, hvilken etnisk eller kulturel baggrund der er den rigtige, for blot at nævne et par af det bestående systems kæmpe brølere! Den styrende overklasse presser med andre ord sit eget selvbillede ned over hovedet, og livet, af os andre, og alle dem der ikke vil underordne sig i barbariet, slaveriet, de skal straffes med økonomiske sanktioner, frihedsberøvelse og trussel om fysisk skade mod egen person, hvis ikke de makker ret!

Vi fravælger os denne hensynsløse egoisme og siger istedet JA til den verden man kan opleve hvis man kommer ud på Refshalevej, hvor man uhindret kan køre igennem, thi der kun er opsat vejchikaner for at sænke bilisternes fart, ligesom på en hvilken som helst anden almindelig vej, eller får sig en hyggelig kop kaffe ved det gratis folkekøkken!

Vi er ikke aggressive og vil kun forsvare os mod politiets vold ved at stille os i vejen, som Ghandhi i sin tid gjorde det i Indien!

Vi har hejst revolutionens sejl og støt skibet fra bred!

...

Opbyggerne fra Refshalevej

Klik på et billede for at se en forstørrelse.